Index

^

Stichting Memorial  voor Damslachtoffers Kasboek 2017 Rekeningen

Groep Beschrijving Gr Opening Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
 
Contanten
1
       
 
Zakelijke Rekening ING
1
485,70
35.890,24
36.103,85
272,09
 
Kwartaal Spaarrekening ING
1
2.874,16
2.421,58
4.511,52
784,22
 
Spaarrekening ING
1
21.000,00
45,31
17.000,00
4.045,31
 
PayPal
1
24,58
404,00
393,15
35,43
 
Tijdelijke activa
1
       
 
Hardware/Software
1
       
 
Leveranciers
1
       
 
Banklening korte termijn
1
       
 
Tijdelijke passiva
1
       
             
1
TOTAAL
 
24.384,44
38.761,13
58.008,52
5.137,05
^

Stichting Memorial  voor Damslachtoffers Kasboek 2017 Categorieën

Categorie Beschrijving Saldo
EUR
 
UITGAVEN
 
3000
Inkoop goederen voor wederverkoop
 
3015
Kruispost
 
3051
Externe adviseurs
 
3052
Reiskosten
-1.172,98
3053
Aankoop boeken
 
3054
Aankoop Archiefkaarten
34,88
3055
Aankoop fotomateriaal
-477,68
3056
Website
-355,07
3060
Vergaderkosten
-85,00
3065
Leveranciers
-12.556,73
3070
Kosten
-16.064,21
3090
Kantoorbenodigdheden
 
3100
Telefoon
-72,90
3110
Verzendkosten
-2.114,89
3115
Public Relations
-261,57
3130
Drukwerk en reclame
-138,44
3150
Bankkosten
-159,26
3170
Andere uitgaven
 
 
TOTALE UITGAVEN
-33.423,85
     
 
INKOMSTEN
 
4210
Boek verkopen
11.137,22
4200
Diverse verkopen
 
4500
Particuliere Donaties
2.993,48
4505
Rente op spaarrekening
45,76
4510
Subsidies
 
 
TOTALE INKOMSTEN
14.176,46
     
 
TOTAAL
-19.247,39