Index

^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers Kasboek 2018 Rekeningen

Groep Beschrijving Gr Opening Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
1
TOTAAL
 
5.137,05
2.357,95
2.941,60
4.553,40
 
Contanten
1
       
 
Zakelijke Rekening ING
1
272,09
2.266,42
1.472,41
1.066,10
 
Gesloten beurs
1
 
20,00
20,00
 
 
Kwartaal Spaarrekening ING
1
784,22
 
784,22
 
 
Spaarrekening ING
1
4.045,31
6,88
600,00
3.452,19
 
PayPal
1
35,43
64,65
64,97
35,11
 
Tijdelijke activa
1
       
 
Hardware/Software
1
       
 
Leveranciers
1
       
 
Banklening korte termijn
1
       
 
Tijdelijke passiva
1
       
^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers Kasboek 2018 Categorieën

Categorie Beschrijving Saldo
EUR
 
UITGAVEN
 
3000
Inkoop goederen voor wederverkoop
 
3015
Kruispost
 
3051
Externe adviseurs
 
3052
Reiskosten
-137,84
3053
Aankoop boeken
 
3054
Aankoop Archiefkaarten
 
3055
Aankoop fotomateriaal
-12,50
3056
Website
-270,74
3060
Vergaderkosten
-88,00
3065
Leveranciers
 
3070
Kosten
-631,84
3090
Kantoorbenodigdheden
 
3100
Telefoon
-20,00
3110
Verzendkosten
-109,42
3115
Public Relations
-114,97
3130
Drukwerk en reclame
 
3150
Bankkosten
-137,12
3170
Andere uitgaven
 
 
TOTALE UITGAVEN
-1.522,43
     
 
INKOMSTEN
 
4210
Boek verkopen
826,90
4200
Diverse verkopen
 
4500
Particuliere Donaties
105,00
4505
Rente op spaarrekening
6,88
4510
Subsidies
 
 
TOTALE INKOMSTEN
938,78
     
 
TOTAAL
-583,65