Index

^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers Kasboek 2019 Rekeningen

Groep Beschrijving Gr Opening Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
1
TOTAAL
 
4.553,40
8.294,11
9.145,60
3.701,91
 
Contanten
1
       
 
Zakelijke Rekening ING
1
1.066,10
5.584,07
6.618,40
31,77
 
Gesloten beurs
1
       
 
Spaarrekening ING
1
3.452,19
2.650,84
2.490,00
3.613,03
 
PayPal
1
35,11
59,20
37,20
57,11
 
Tijdelijke activa
1
       
 
Hardware/Software
1
       
 
Leveranciers
1
       
 
Banklening korte termijn
1
       
 
Tijdelijke passiva
1
       
^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers Kasboek 2019 Categorieën

Categorie Beschrijving Saldo
EUR
 
UITGAVEN
 
3000
Inkoop goederen voor wederverkoop
 
3015
Kruispost
 
3051
Externe adviseurs
 
3052
Reiskosten
-86,12
3053
Aankoop boeken
 
3054
Aankoop Archiefkaarten
 
3055
Aankoop fotomateriaal
 
3056
Website
-270,74
3060
Vergaderkosten
-40,00
3065
Leveranciers
 
3070
Kosten
-3.033,60
3090
Kantoorbenodigdheden
 
3100
Telefoon
 
3110
Verzendkosten
-58,10
3115
Public Relations
-28,00
3130
Drukwerk en reclame
 
3150
Bankkosten
-164,47
3170
Andere uitgaven
 
 
TOTALE UITGAVEN
-3.681,03
     
 
INKOMSTEN
 
4210
Boek verkopen
1.865,68
4200
Diverse verkopen
592,90
4500
Particuliere Donaties
370,00
4505
Rente op spaarrekening
0,96
4510
Subsidies
 
 
TOTALE INKOMSTEN
2.829,54
     
 
TOTAAL
-851,49