Index

^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 Kasboek 2020 Rekeningen

Sectie Groep Beschrijving Gr Opening Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
   
Contanten
1
       
   
Zakelijke Rekening ING
1
31,77
3.995,72
3.634,68
392,81
   
Gesloten beurs
1
 
305,19
305,19
 
   
Spaarrekening ING
1
3.613,03
2.510,00
 
6.123,03
   
PayPal
1
57,11
 
40,00
17,11
   
Tijdelijke activa
1
       
   
Hardware/Software
1
       
   
Leveranciers
1
       
   
Banklening korte termijn
1
       
   
Tijdelijke passiva
1
       
*
 
VERMOGEN
         
               
               
 
1
TOTAAL
 
3.701,91
6.810,91
3.979,87
6.532,95
^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 Kasboek 2020 Categorieën

Sectie Groep Categorie Beschrijving Gr Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
     
UITGAVEN
       
   
3000
Inkoop goederen voor wederverkoop
3
     
   
3015
Kruispost
3
2.510,00
2.510,00
 
   
3051
Externe adviseurs
3
     
   
3052
Reiskosten
3
 
396,66
-396,66
   
3053
Aankoop boeken
3
     
   
3054
Aankoop Archiefkaarten
3
     
   
3055
Aankoop fotomateriaal
3
     
   
3056
Website
3
 
270,74
-270,74
   
3060
Vergaderkosten
3
     
   
3065
Leveranciers
3
     
   
3070
Kosten
3
 
498,79
-498,79
   
3090
Kantoorbenodigdheden
3
     
   
3100
Telefoon
3
     
   
3110
Verzendkosten
3
 
119,28
-119,28
   
3115
Public Relations
3
 
40,00
-40,00
   
3130
Drukwerk en reclame
3
     
   
3150
Bankkosten
3
 
144,40
-144,40
   
3170
Andere uitgaven
3
     
 
3
 
TOTALE UITGAVEN
00
2.510,00
3.979,87
-1.469,87
               
     
INKOMSTEN
       
   
4210
Boek verkopen
4
565,19
 
565,19
   
4200
Diverse verkopen
4
836,40
 
836,40
   
4500
Particuliere Donaties
4
2.899,32
 
2.899,32
   
4505
Rente op spaarrekening
4
     
   
4510
Subsidies
4
     
 
4
 
TOTALE INKOMSTEN
00
4.300,91
 
4.300,91
               
 
00
 
TOTAAL
 
6.810,91
3.979,87
2.831,04