Index

^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 Boekhouding 2021 Rekeningen

Sectie Groep Beschrijving Gr Opening Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
   
Contanten
1
       
   
Zakelijke Rekening ING
1
392,81
1.202,93
1.126,71
469,03
   
Gesloten beurs
1
       
   
Spaarrekening ING
1
6.123,03
   
6.123,03
   
PayPal
1
17,11
67,49
 
84,60
   
Tijdelijke activa
1
       
   
Hardware/Software
1
       
   
Leveranciers
1
       
   
Banklening korte termijn
1
       
   
Tijdelijke passiva
1
       
*
 
VERMOGEN
         
               
               
 
1
TOTAAL
 
6.532,95
1.270,42
1.126,71
6.676,66
^

Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 Boekhouding 2021 Categorieën

Sectie Groep Categorie Beschrijving Gr Inkomsten
EUR
Uitgaven
EUR
Saldo
EUR
     
UITGAVEN
       
   
3000
Inkoop goederen voor wederverkoop
3
     
   
3015
Kruispost
3
30,00
30,00
 
   
3051
Externe adviseurs
3
     
   
3052
Reiskosten
3
 
81,00
-81,00
   
3053
Aankoop boeken
3
     
   
3054
Aankoop Archiefkaarten
3
     
   
3055
Aankoop fotomateriaal
3
     
   
3056
Website
3
 
271,97
-271,97
   
3060
Vergaderkosten
3
 
27,50
-27,50
   
3065
Leveranciers
3
     
   
3070
Kosten
3
 
425,22
-425,22
   
3090
Kantoorbenodigdheden
3
     
   
3100
Telefoon
3
     
   
3110
Verzendkosten
3
 
159,31
-159,31
   
3115
Public Relations
3
     
   
3130
Drukwerk en reclame
3
     
   
3150
Bankkosten
3
 
131,71
-131,71
   
3170
Andere uitgaven
3
     
 
3
 
TOTALE UITGAVEN
00
30,00
1.126,71
-1.096,71
               
     
INKOMSTEN
       
   
4210
Boek verkopen
4
595,42
 
595,42
   
4200
Diverse verkopen
4
     
   
4500
Particuliere Donaties
4
645,00
 
645,00
   
4505
Rente op spaarrekening
4
     
   
4510
Subsidies
4
     
 
4
 
TOTALE INKOMSTEN
00
1.240,42
 
1.240,42
               
 
00
 
TOTAAL
 
1.270,42
1.126,71
143,71