Stichting

Bestuur:

Lid van Verdienste:

 • Arthur Rebattu, oprichter van de Stichting, familielid van slachtoffer Antje Quant-Moeke

Voor ondersteuning van ons werk bedanken wij:

Eerder kregen we hulp van

 • Odette Fransse
 • Jo Hedwig Teeuwisse
 • Herman van Boxtel
 • Olga Kroeders
 • Ellen Daugherty
 • Jeanette Roggeveen
 • Flip Bool
 • Pauline Wesselink
 • Ingrid Ferwerda
 •  leden StamboomVragenForum.nl
 • Gabor Hummel
 • Paul Budde
 • Isabelle Fogarty
 • Evelien van Ruitenbeek (1945 -15 januari 2016)

Wij danken de volgende organisaties voor hun medewerking in tijd en middelen en / of donaties:

stadsdeelcentrum

stadsarchief

rodekruis

niod

NIMH

nederlands fotomuseum

NA

mondriaan

mijn-genea logo new

adam 4-5 mei

igc

yip group

EdgeCompanyRGB_134x80

Prins Bernhard Cultuurfonds_CMYK_logo

condomerie

rabobank-logo

tours-tickets-amsterdam

logorodeleeuw

tussauds

gassan-logo

nhhotels

123inktlogo

afklogo

ErfgoedLogies

Als fotoliefhebber wil je je foto perfect aan de muur hebben hangen. Uitstekend afgedrukt met haarscherpe details en kleuren die kloppen met het origineel. Maak kennis met jouw foto op Xpozer!

abn-amro-logo

logo_nationaal_comite_4_5mei

Bijenkorf

logoMoniker

DuraVermeer

Gielkens

adam museum

bonneterie

stamboomvragen

logocbg

En we zijn oprecht heel erg dankbaar voor de enthousiaste steun van nabestaanden, getuigen en velen anderen, die ons telkenmale een hart onder de riem steken met hun woorden en donaties.cover-oorlogskind-klein2De stichting heeft met bijna alle nabestaanden en ooggetuigen persoonlijk gesproken. Op deze website kunt u over hun ervaringen lezen. Wij hebben diep respect voor allen, die zoveel persoonlijk leed met ons, en met u, hebben willen delen. Daardoor is het duidelijk dat zeer velen, nog dagelijks, de gevolgen ondervinden van de gebeurtenis op de Dam, 7 mei 1945. De beelden, én het geluid, het contrast tussen de euforie van de bevrijding en het plotselinge leed, is hen in het geheugen gegrift. Bij het zien van de beelden en het praten met ons over hun herinnering aan die middag, kwam het vaak in alle hevigheid weer terug, iets dat men probeert te verdringen. Er niet aan wíllen denken, maar toch komt het steeds ongewild weer terug, dat beeld, dat geluid, de angst en paniek, als je je begeeft in een drukke menigte, in een smal steegje, of bij vuurwerk of onweer. Men voelt zich vaak niet-gehoord en is er onbegrip bij anderen die er niet bij waren, of niet dezelfde ervaring delen.

PTSS staat voor Posttramautische Stresstoornis en is de verzamelnaam voor een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis, anders gezegd: het lukt je moeilijk om het trauma te verwerken.

In de gesprekken hebben wij een luisterend oor geboden, maar helaas ontbreekt het ons aan kennis en op dit moment ook aan tijd om meer hulp te bieden. Een ieder die daar behoefte aan heeft, bevelen we aan om contact op te nemen met de stichting In Luwte. Op hun website vindt u meer informatie en links.

Leestip: Het boek ‘Oorlogskind in vredestijd’ gaat over PTSS en is geschreven door Laurens van Aggelen, secretaris van In Luwte. Laurens is ook auteur van ‘Ereschuld’ over het belang van herdenken. Daarin de getuigenis van Leo Vleeschhouwer over de Dam 7 mei 1945Uit de stichtingsakte:

Artikel 1 – Naam, zetel en duur
1. De stichting is genaamd: Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945
2. Zij is gevestigd te Alkmaar
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 2 – Doel

1. De stichting stelt zich ten doel de namen van de slachtoffers van de schietpartij van zeven mei negentienhonderd vijf en veertig (07-05-1945) op De Dam in Amsterdam te achterhalen en er voor zorg te dragen, dat een memorial/monument wordt gerealiseerd met hun namen in tweeduizend vijftien (2015) en vervolgens in stand gehouden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door een combinatie van archiefonderzoek, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties. Het gebruik van social media via ondermeer een Facebookpagina vormt een belangrijk instrument. Het bestuur van de stichting laat zich daarbij ondersteunen door een projectgroep van onderzoekers en nabestaanden met specifieke deskundigheid en onderhoudt daarnaast het contact met een informatiegroep van nabestaanden, aanverwanten en sympathisanten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De gehele stichtingsakte staat op de volgende pagina.