Media

Dodenherdenking 4 mei 2017, speech Eberhard van der Laan

Eberhard van der Laan, 4 mei 2017 Op 9 mei 1945 sprak verzetsman Henk van Randwijk hier op de Dam een uitgelaten menigte toe die bijeen was om de bevrijding te vieren. Hij dankte de bevrijders en besloot zijn toespraak… (LEES MEER)

Wiel van der Randen

Wiel van der Randen was tijdens de schietpartij aanwezig op de Dam. Hij bevond zich samen met anderen op het dak van de kosterij van de Nieuwe Kerk. Voor, tijdens en na de schietpartij wist hij 2 rolletjes vol te… (LEES MEER)

Trouw 5 mei 1945

De vrijheidsmorgen in Amsterdam. Spannende tooneelen op den Dam. AMSTERDAM, 5 Mei (A.N.P.). De Dam voor het Koninklijk Paleis is in het afgeloopen etmaal van zeer verschillende tooneelen getuige geweest. Onmiddellijk na het eerste doorsijpelen van het heugelijke nieuws in de schemering… (LEES MEER)

De Waarheid extra bijlage 7 Mei 1945

Volksdagblad voor Nederland ———“De Waarheid”—————Extra Bijlage 7-5-1945 DUITSLAND CAPITULEERT VOLLEDIG! Naar de B.B.C. hedenmiddag 3 uur meldde, heeft Graaf Schwerin Krosigk in naam der Duitse Rijksregering de volledige capitulatie van Duitsland aan de regeringen van de Sowjet-Unie, de Verenigde Staten… (LEES MEER)

Historische blunder zorgt voor irritatie onder veteranen

door CHARLES SANDERS Overal in het land land zijn de voorbereidingen voor de 50-jarige herdenking van de bevrijding in volle gang. Geallieerde veteranen maken zich op om voor een laatste keer de reis naar Nederland te maken. Eén groep zit… (LEES MEER)

Het Parool 9 Mei 1945

B.S. beheerschen Hoofdstad Zinnelooze schietpartij van de Duitschers op den Dam eischte 40 dooden en 200 gewonden CANADEEZEN OP DOORTOCHT „De Ned. Binn. Strijdkrachten beheerschen sinds Maandag de hoofdstad”, aldus ons zusterorgaan het Amsterdamsche „Parool”. Dank zij het kranig optreden… (LEES MEER)

De Waarheid 9 Mei 1945

„Grote Club” ontruimd Duitsers hebben zich overgegeven Hedenochtend 7 uur is de ontruiming van de Grote Club begonnen. Tegen dat uur begaven zich enige Canadezen met leden van de Binnenlandse strijdkrachten naar binnen, nadat eerst het afgesproken teken was gegeven, dat de Duitsers zich wilden overgeven:… (LEES MEER)

Gedenkplaat hoek Kalverstraat, Paleisstraat en Dam

Op 7 Mei 1947 werd het huidige gedenkplaat op de Dam onthuld. Onderzoek in het stadsarchief Amsterdam heeft uitgewezen dat het initiatief van de gedenkplaat is genomen door de “Vereeniging van zakenlieden Nieuwendijk Damrak en omgeving“. Zij hebben hiervoor toestemming gevraagd… (LEES MEER)

Radiotoespraak Prins Bernhard 7 Mei 1945

Toespraak van Z.K.H. Prins Bernhard.7 Mei Na de onderteekening van de capitulatie te Wageningen, hield Prins Bernhard, opperbevelhebber van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, de volgende, voor het pas bevrijde gebied bestemde toespraak: Landgenooten! Het uur van Uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapens neergelegd. Uw… (LEES MEER)

Volkskrant 8 Mei 1945

Vuurgevecht op de Dam Binnenlandse strijdkrachten in actie De blijdschap op de Dam is gisterenmiddag op dramatische wijze verstoord. Een jubelende menigte, stralend van geluk, het hart vol innige dankbaarheid, stoof uiteen toen het geknal van geweerschoten en het geratel… (LEES MEER)

Amsterdamsch Dagblad – Radio Oranje 8 Mei 1945

MISVERSTAND MET ERNSTIGE GEVOLGEN. Straatgevecht in de binnenstad. Een fel vuurgevecht tussen onze Binnenlandsche Strijdkrachten en enkele weerspannige Duitsche soldaten heeft Maandagmiddag de feestvreugde in de binnenstad wreed gestoord.Vooral onder de duizenden burgers,die na de komst van de eerste Britschetanks… (LEES MEER)