Educatie

Untitled

Beste leerlingen,

Op school leer je over de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Zoek je een onderwerp voor een werkstuk op spreekbeurt:

Op deze website kun je alles lezen over de schietpartij op 7 mei 1945 op de Dam in Amsterdam. Niet iedereen is bekend met wat er 2 dagen na de bevrijding gebeurde, terwijl ooggetuigen en familieleden tot op vandaag leven met de herinnering en de angst. Dit was de grootste schietpartij op Nederlandse bodem in ‘vredestijd’, er vielen veel doden.

Wij vinden het heel belangrijk om je hierover te informeren en te interesseren. Praat er over met je ouders en grootouders of ouderen die in tehuizen verblijven. Grote kans dat ook zij aanwezig waren bij dit “feest”, op 7 mei 1945 op de Dam.

Wat gebeurde er: Op 5 mei werd de capitulatie ondertekend in Wageningen maar het duurde nog lang voordat ook West Nederland werd bevrijd. Terwijl duizenden feestvierende Amsterdammers in afwachting zijn van de bevrijders, zitten er in de stad op diverse plaatsen nog bewapende Duitsers, ook in de Groote Club, een keurige herenclub waar de Duitsers eerder bezit van hebben genomen. De Groote Club is nu de Rabobank, op de hoek van de Kalverstraat/Paleisstraat, links van het Paleis.

Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten die samen met de politie voor de rust moeten zorgen, zijn ook nog bewapend. Als de bevrijders komen zullen beide partijen de wapens inleveren. Maar het loopt allemaal anders…

Bij de schietpartij die dan ontstaat, blijkt door onderzoek van onze stichting, worden minstens 32 mensen gedood door kogels. Mannen, vrouwen en kinderen, jong en oud in de leeftijd tussen 8 en 68 jaar. Lees de verhalen van bijvoorbeeld de 8 jarige Gerrie Cornelisse of van Rita Overdijk, zij werd maar 12 jaar.

Vele tientallen raken gewond, worden onder de voet gelopen als de paniek uitbreekt. Na al die jaren hebben sommigen hun verhaal aan ons kunnen vertellen, zoals oud Ajax-speler Wim Anderiesen, toen een jongetje van 14 jaar. Ruim 150 persoonlijke verhalen zijn te lezen op onze website, verteld voor een volgende generatie, zodat we niet vergeten. De blijdschap over de bevrijding, samen met duizenden feest vieren op de Dam en het drama dat zich daarna afspeelde.

Het Landelijk Comité 4en5 mei geeft de mogelijkheid aan scholen om ons monument te adopteren. Aanmelding kan bij ons via dam07051945@gmail.com of via de website van het 4 en 5 mei comité

Jouw naam en de school worden genoemd op onze website, facebook en twitter.

Voor meer informatie of vragen:
dam07051945@gmail.com

5 mei 1945 08:00
De Duitse strijdkrachten van de vesting Holland, Denemarken, Noord-West Duitsland en de Oost-Friese eilanden capituleren onvoorwaardelijk.
5 mei 1945
Op 5 mei 1945 vinden in Hotel ‘De Wereld’ in aanwezigheid van Prins Bernhard de onderhandelingen voor de capitulatie van de Duitse troepen in ons land plaats. Foulkes sommeert de Duitse generaal Johannes Blaskowitz zich in Hotel De Wereld in Wageningen te vervoegen. Prins Bernhard is namens de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig. De generaals tekenen de vrede en verklaren nogmaals dat de Duitse bezetting van Nederland voorbij is
5 mei 1945
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de verzetstrijdster Annick van Hardeveld door Duitsers doodgeschoten. Er is rond 09:30 door Duitse eenheden geschoten op de Dam. Dirk van der Kruijf komt op het leven. Daarnaast zijn er 2 gewonden.
6 mei 1945
De Waarheid weet te vertellen dat de bevrijders de volgende dag in Amsterdam zullen zijn.
7 mei 1945 09:00
De Vrije Katheder publiceert dat de Canadezen pas dinsdag naar Amsterdam zullen komen.
7 mei 1945 10:00
Operatie Three Castles begint, gearresteerde Duitsers worden opgebracht naar het Paleis op de Dam
7 mei 1945 11:00
Men gaat in feeststemming naar de Dam om de bevrijders te begroeten, ondanks dat er al pamfletten waren verspreid dat de geallieerden die dag toch nog niet zouden komen.
7 mei 1945 13:00
De Polar Bears rijden over de Dam en daarna weer terug naar de Amsteldijk. Ze vinden de situatie te explosief.
7 mei 1945 13:30
Menigte staat bij de spaanse ruiters (prikkeldraadafzetting) van de Grote Club in Paleisstraat en de Dam
7 mei 1945 14:00
De Duitsers kijken vanaf het dak van de Grote Club naar de feestende menigte op de Dam
7 mei 1945 15:00
Een schietpartij begint op de Dam, de Duitse eenheden in de Grote Club openen het vuur en de B.S. op de Dam schieten terug. Mensen op de Dam rennen in paniek weg, en sommigen zoeken dekking achter lantaarnpalen of een draaiorgel.
7 mei 1945 15:30
De Dam stroomt leeg, mensen zoeken dekking nadat er geschoten werd vanuit de Grote Club. Foto: Hans Sibbelee, collectie Nederlands Fotomuseum
7 mei 1945 15:45
Majoor Overhoff en hauptmann Bergmann proberen de strijdende partijen tot stoppen te manen.
7 mei 1945 17:00
Het vuren is gestaakt, gewonden worden afgevoerd, onder andere naar het Binnengasthuis
7 mei 1945 17:00
Een aantal dodelijke slachtoffers liggen op de Dam, bij de Nieuwendijk
7 mei 1945 18:00
Hamish Taite, de bevelhebber van de Engelse verkenningseenheid Polar Bears, komt aan bij het Stadhuis van Amsterdam
7 mei 1945 20:00
De bevelhebber van de Engelse verkenningseenheid Polar Bears voert in het stadhuis met Overhoff, burgemeester de Boer en Schroder gesprekken over de overgave van de Duitse troepen in Amsterdam.
7 mei 1945 20:00
Aankomst van Majoor C.F. Overhoff en Roest van Limburg bij het stadhuis. Hierbij waren ook enkele Canadese militairen aanwezig.
8 mei 1945
De Canadezen komen uiteindelijk in Amsterdam aan. Hier rijden ze op de Nieuwezijds Voorburgwal.
9 mei 1945 ochtend
De Krijgsmarine eenheid wordt uit de Grote Club gehaald door Canadezen en afgevoerd in vrachtwagens.
7 mei 1947
Onthulling van de naamloze plaquette op de gevel van de Grote Club

Links