Project Memorial

2014: Na een verkenning die enige maanden in beslag nam, en waarbij het werk van meerdere ontwerpbureaus werd onderzocht heeft de stichting in nauwe samenspraak met adviseur en curator Ronald van Tienhoven besloten om de Amsterdamse ontwerpstudio Moniker uit te nodigen om een voorstel voor het gedenkteken te ontwikkelen.

Het gedenkteken zal uit drie onderdelen bestaan: het fysieke gedenkteken dat op de Dam zal worden gerealiseerd, een publicatie, en een website. Met deze drie betekenis- en -informatiedragers zullen zowel getuigen en nabestaanden als geïnteresseerden zich op meerdere wijzen tot de gebeurtenissen op 7 mei 1945 kunnen verhouden. Voorop staat dat met het vermelden en herdenken van de slachtoffers en alle door de stichting verzamelde getuigenissen van de schietpartij en evenzovele persoonlijke verhalen worden ontsloten.

De grootste uitdaging voor Moniker zal een betekenisvolle en zorgvuldige integratie zijn van enerzijds het herdenken van de slachtoffers en anderzijds het vinden van een manier om een brede groep betrokkenen en geïnteresseerden te bereiken. Door een relatief ‘jong’ bureau bij het project te betrekken hoopt de stichting en de adviseur dat Moniker de vorm en betekenis van herdenken in een nieuw, hedendaags perspectief zal plaatsen dat ook jongere generaties aanspreekt.

Dankzij financiële bijdragen van Amsterdam Stadsdeel Centrum en het Amsterdams Comité 4 en 5 mei is Moniker in staat gesteld om een schetsontwerp te ontwikkelen. Een adviesgroep bestaande uit bestuursleden van de stichting, schrijfster en NRC-redacteur Bianca Stigter, kunsthistoricus en curator Jeroen Boomgaard, conservator van het Amsterdam Museum Annemarie de Wildt en adviseur en curator Ronald van Tienhoven hebben eind december de voorstellen besproken en beoordeeld.

2015: Met het ontwerp van Moniker zijn diverse subsidiegevers, instellingen en bedrijven benaderd om financieel bij te dragen aan de totstandkoming van het gedenkteken. Tijdens de herdenking op 7 mei 2015 in de Nieuwe Kerk werd de start van de website plaatseensteen.nl /placeastone.nl aangekondigd; de lancering vond plaats op 7 juni 2015.

2016: Tot 29 februari 2016 kan iedereen meehelpen met het ontwerp door een digitaal steentje te (ver-) plaatsen bij de 31 namen, zodat de namen worden gevormd. Daarna zal het ontstane ontwerp worden vastgelegd in steen en op 7 mei 2016 worden onthuld.

moniker_portraitMoniker is een in Amsterdam gevestigde ontwerpstudio die in 2012 is opgericht door Luna Maurer, Jonathan Puckey en Roel Wouters. Moniker, een Engels woord dat zoveel betekent als ‘bijnaam’, of ‘pseudoniem’, ontwikkelt zowel autonome projecten met een hoog experimenteel gehalte als projecten in opdracht. De studio is in staat om in diverse analoge en digitale media te opereren, en met een breed palet aan cliënten, zowel uit de culturele als commerciële sector. Met haar projecten onderzoekt Moniker de sociale en culturele effecten van technologie en hoe het dagelijks leven hierdoor wordt beïnvloed. Vaak wordt het publiek actief betrokken bij door Moniker geïnitieerde projecten, die zich organisch ontwikkelen en als gevolg hiervan inzicht geven in onderliggende structuren en organisatieprocessen. Moniker specialiseert zich in interactieve media, drukwerk, video, installatiekunst- en -vormgeving, en performances. In 2014 ontving Moniker de Amsterdamprijs voor de Kunst (stimuleringsprijs).

Moniker Website:  http://studiomoniker.com
Project pagina Moniker

Impressie van het memorial:
plaats_een_steen_dam_green-small-b1fe8b0a701f8c5f6f6d399c6f495df8

Vanaf maart 2016 heeft steenbedrijf Gielkens de 31 naamstenen vervaardigd, onderstaande foto’s en films geven een impressie van de werkzaamheden.

IMG_0480

© Luna Maurer

IMG_0484

© Luna Maurer

 

IMG_0491

© Luna Maurer

Bovenstaande foto’s en film gemaakt door Luna Maurer van Moniker

 

Vanaf 5 april 2016 zijn de werkzaamheden op de Dam gestart, gedurende 10 dagen zullen de 31 naamstenen en contextstenen op de Dam tussen Damrak en Nieuwendijk geplaatst worden.

20160405-091427

© Johan Wieland

20160405-120141

© Johan Wieland

6 april 2016

IMG_0609

© Luna Maurer

7 april 2016

© Ronald van Tienhoven

8 april 2016

© Luna Maurer

11 april 2016

2016-04-11_14-17-13

© Luna Maurer

2016-04-11_14-16-48

© Luna Maurer

12 april 2016

2016-04-12_11-49-38

© Luna Maurer

Persbericht_Onthulling_7mei

© Luna Maurer

13 april 2016

Ronald van Tienhoven

© Ronald van Tienhoven

 

Verdere informatie is te verkrijgen via e-mail dam07051945@gmail.com
of via onderstaand contactformulier

    Uw naam (verplicht veld)

    Uw email (verplicht veld)

    Onderwerp

    Uw bericht

    Views: 8568