Anbi

De stichting is genaamd: Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945

KVK nr: 57513147
RSIN nr: 852614093

Vestigingsadres:
Slotenmakerstraat 41
1825 ED Alkmaar

Doel:

1. De stichting stelt zich ten doel de namen van de slachtoffers van de
schietpartij van zeven mei negentienhonderd vijf en veertig (07-05-1945)
op De Dam in Amsterdam te achterhalen en er voor zorg te dragen, dat een memorial/monument wordt gerealiseerd met hun namen in tweeduizend vijftien (2015) en vervolgens in stand gehouden. NB: Op 7 mei 2016 zijn door de stichting, burgemeester Eberhard van der Laan, nabestaanden en getuigen, de 32 naamstenen van de slachtoffers op de Dam onthuld. Na de onthulling heeft de stichting het monument overgedragen aan de gemeente Amsterdam, die zich verplicht heeft gesteld minimaal 10 jaar het monument te te onderhouden.
De stiching houdt daarop toezicht, en zal daarnaast verder gaan met het bijhouden van de website, verder onderzoek doen naar getuigen en slachtoffers en contacten onderhouden voor educatieve doelen.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door een combinatie van archiefonderzoek, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties. Het gebruik van social media via ondermeer een Facebookpagina vormt een belangrijk instrument. Het bestuur van de stichting laat zich daarbij ondersteunen door een projectgroep van onderzoekers en nabestaanden met specifieke deskundigheid en onderhoudt daarnaast het contact met een informatiegroep van nabestaanden, aanverwanten en sympathisanten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

Bestuur:
Johan Wieland (Voorzitter / Penningmeester)
Rob Doves (Secretaris)
Ludmilla van Santen
Norbert-Jan Nuij

Het bestuur en haar projectgroepleden krijgen geen inkomsten voor het werk voor de stichting, anders dan onkostenvergoedingen.

De activiteiten in 2022 zijn geweest:

 • onderzoek naar namen van slachtoffers
 • onderzoek naar achtergronden van gebeurtenissen
 • opbouwen en onderhoud van deze website
 • contacten onderhouden met gemeente Amsterdam voor onderhoud en (deels) vervanging van de 32 naamstenen.
 • actief met amsterdams 4 en 5 mei comitee op de Dam, 5 mei aandacht gegeven aan de schietpartij
 • voorbereidingen herdenking 7 mei 2023
 • uitbrengen van nieuwsbrieven (zie ook nieuwsbrieven-archief)

financiën 2022
zie boekhouding 2022
2022 werd afgesloten met een positief saldo van € 6.876,33
De uitgaven waren € 1657,23 en we ontvingen aan donaties € 1020,–

De activiteiten in 2021 zijn geweest:

 • onderzoek naar namen van slachtoffers
 • onderzoek naar achtergronden van gebeurtenissen
 • opbouwen en onderhoud van deze website
 • contacten onderhouden met gemeente Amsterdam voor onderhoud en (deels) vervanging van de 32 naamstenen.
 • uitbrengen van nieuwsbrieven (zie ook nieuwsbrieven-archief)

financiën 2021
zie boekhouding 2021
2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 6.676,66
De uitgaven waren € 1096,71 en we ontvingen aan donaties  € 645,–

De activiteiten in 2020 zijn geweest:

 • onderzoek naar namen van slachtoffers
 • onderzoek naar achtergronden van gebeurtenissen
 • opbouwen en onderhoud van deze website
 • contacten onderhouden met gemeente Amsterdam voor onderhoud en (deels) vervanging van de 32 naamstenen.
 • uitbrengen van nieuwsbrieven (zie ook nieuwsbrieven-archief)

financiën 2020
zie boekhouding 2020
2020 werd afgesloten met een positief saldo van € 6.532,95. Grotendeels te danken aan particuliere donaties van €2.899,32. Helaas kon vanwege Corona de geplande presentatie in het AmsterdamMuseum geen doorgang vinden. Hopelijk kan dat in de toekomst in een andere vorm nog plaatsvinden. De uitgaven bleven beperkt tot  €1.469,87 en betroffen voornamelijk reiskosten voor de voorbereiding van de bijeenkomst in mei 2020, en verzendkosten.

De activiteiten in 2019 zijn geweest:

 • onderzoek naar namen van slachtoffers
 • onderzoek naar achtergronden van gebeurtenissen
 • opbouwen en onderhoud van deze website
 • kranslegging namens de Dam-slachtoffers tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam, 4 mei 2019 door bestuurslid Rob Doves
 • contacten onderhouden met gemeente Amsterdam voor onderhoud en (deels) vervanging van de 32 naamstenen.
 • uitbrengen van nieuwsbrieven (zie ook nieuwsbrieven-archief)

financiën 2019
zie boekhouding 2019
2019 werd afgesloten met een positief saldo van € 3701,91.  Uitgaande van de geschatte jaarlijkse kosten aan website, bankrekening van ongeveer € 1000,– zouden we als stichting nog 4 jaar met de exploitatie van stichting verder kunnen.
De inkomsten waren € 2829,54 (boekverkoop, donaties, tegemoetkoming ondersteuning 4 mei van 4 en 5 mei Comitee.)
Uitgaven € 3681,03 (voornamelijk reiskosten, vergoeding aan bestuursleden en verzendkosten, website en bankkosten.)
Met de herdenking van 75 jaar bevrijding wordt getracht in samenwerking met 4 en 5 mei comitee in 2020 meer donaties te ontvangen om het voortbestaan van stichting en website te garanderen.

De complete stichtingsakte is online te raadplegen op deze pagina:

ANBI

Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

boekhouding 2017
boekhouding 2018

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.