Alle berichten

Balans van een bloedbad*

Amsterdam 7 mei 1945: een bevrijdingsdag vol oorlogsgeweld, met de schietpartij op en om de Dam als het laatste grote bloedbad op Nederlandse bodem. Omdat een legertje professionele en amateurfotografen klaarstond om de intocht van de Canadezen vast te leggen, is dit waarschijnlijk het meest gefotografeerde drama van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Antonius Mathias Johannes Friedrich Michels

Het oorspronkelijke plan was dat het Eerste Canadese Leger, waaraan zij waren toegevoegd, op 8 mei Amsterdam zou binnentrekken om de macht over te nemen. Maar na het drama op de Dam en de resulterende spanning in de stad besloot de commandant van de gehele Recce-eenheid, Major Taite, dat dezelfde avond nog een machtsoverdracht moest plaatsvinden

Jan Hoesman en Catharina Hoesman-Hubert

Jan Hoesman 1880-1956 en Catharina Hoesman-Hubert 1883-1967 Het echtpaar staat op de foto die Hans Sibbelee maakte op de EHBO-afdeling van het Binnengasthuis waar de gewonden werd binnengebracht. Op de lijst die opgemaakt werd in het Binnengasthuis, en waarover we beschikken, staat:  C. Hoesman-Hubert, 61… (LEES MEER)

Elisabeth van der Zanden

Elisabeth van der Zanden 1911-1995 Als directeur van het Grietje Tump Museum heeft Frans Poulain veel binding met de geschiedenis van Landsmeer. Hij is bekend met de Landsmeerse Damslachtoffers Jan Goede en Hilligje Mastenbroek. De weduwnaar van slachtoffer Dien van der Flier hertrouwde met Guus Goede.  Vanuit… (LEES MEER)