Rapport Hauptmann Bergmann

Amsterdam, 7 mei 1945

Bericht.
Betreft: Gebeurtenissen in Amsterdam in de omgeving tussen de Dam en het Centraal Station op 7 mei 1945.

Op 7 mei 1945 kreeg ik van de wehrmachtcommandant, de luitenant-kolonel dr.Schröder het bevel om mij met de commandant van de NBS, majoor Overhoff, onmiddellijk naar de Dam te begeven, waar een hevige schietpartij tussen weermacht en de NBS plaatsvond.Mijn opdracht luidde: de rust en orde te herstellen. Ik begaf mij meteen met de heer Overhoff, die al via het kantoor van de commandant op de hoogte was en die al stond te wachten met zijn motor met zijspan, met bestuurder, een Nederlandse NBS politie-ambtenaar, over de Nieuwe Zijds Voorburgwal naar de Dam. Ter hoogte van de Spuistraat kwamen ons al tamelijk grote mensenmassa’s uit de richting van de Dam tegemoet.

Uit de richting van de Dam en Voorburgwal waren luide geweer-, M.Pi- en enkele schoten uit M.G. te horen. Langzaam reden we onder dekking van de marine-eenheid naar het paleis. Leider van deze eenheid: Overste Claassen. Ik beval hem het vuur onmiddellijk te laten stoppen. Aan dit bevel werd onmiddellijk gevolg gegeven.
Ook majoor Overhoff heeft moeite gedaan om het schieten door de NBS te laten ophouden. Aan het bevel werd eveneens gevolg gegeven, zodat in de kortst mogelijke tijd de rust op deze plaats hersteld was.
Moeilijker ontwikkelde zich de situatie op de Voorburgwal, waar op een uit de richting van het Centraal Station fietsende afdeling van de weermacht door de NBS geschoten werd.
De afdeling van de weermacht was ongeveer 15, 20 man sterk.
Terwijl een deel van de soldaten in huizen dekking zocht, zocht de rest achter de twee meegekomen motoren met zijspan dekking en schoot vanaf die plek.
Ondanks de gevaarlijke situatie tengevolge van de hevige schotenwisseling van beide kanten lukte het mij ook hier, de soldaten het schieten te laten beëindigen.
Majoor Overhoff heeft ook hier veel moeite gedaan, de andere kant het vuren te laten staken.
Na nog een paar afzonderlijke schoten was ook op deze plaats de rust en orde weer hersteld. Ik stelde vast, dat er van de soldaten één dood was en twee anderen zwaar gewond waren.
Na het kalmeren van de situatie, waarvan het bewerkstelligen tenminste een uur in beslag nam, gaf ik de soldaten bevel om te proberen hun plaats van bestemming via de zijstraten te bereiken.
Majoor Overhoff bemoeide zich op dezelfde manier met de leden van de NBS.
Intussen was een hevig vuurgevecht in de richting van het Centraal Station begonnen.
Met majoor Overhoff begaf ik mij op mijn motor meteen daar naar toe.
Het centrale punt van de schietpartij lag hier bij het Victoria Hotel.
Hier had de geüniformeerde politie stelling betrokken.
Bij onze aankomst waren er bij de geüniformeerde politie al één dode en verscheidene zwaargewonden.
Deze lagen in de onmiddellijke nabijheid van het hotel betrokken posities.
Een deel van de politie had in het stationsgebouw respectievelijk achter meegevoerde vrachtwagens positie ingenomen. Een tijd lang was er hevig geweer- en M.Pi vuur. Hevig geschoten werd ook van de kant van de leden van de NBS uit oostelijke richting van het Damrak, waar deze straten en huizen bezet hielden. Ook werd door leden van de NBS geschoten uit richting Haarlemmer Poort en omgeving.
Het was ten gevolge van de gegeven situatie zeer moeilijk hier het staken van het vuren te bewerkstelligen omdat het om tamelijk grote afstanden ging en het schieten uit vier richtingen kwam. Bij onze aankomst op de plaats van de schietpartij werd de bestuurder van ons motorrijwiel door een schot in het hart dodelijk getroffen.
Omdat er geen andere bestuurder ter beschikking was hebben wij onze pogingen tot het herstellen van de rust en orde, ondanks het verhevigen van het vuren, te voet voortgezet.
Omdat beide onderdelen, politie en NBS, erg nerveus leken, lukte het ons pas na wat langere tijd het staken van het vuren te bewerkstelligen en daarmee de rust en orde ook op deze plaats te herstellen.
Opmerken wil ik, dat majoor Overhoff zich zeer daadkrachtig en onverschrokken ingespannen heeft, ondanks de omvang van de schietpartij van de kant van de NBS, het beëindigen van het vuren te bewerkstelligen.
Zijn tot de leden van de NBS gerichte bevelen en verordeningen werden steeds opgevolgd, ondanks moeilijke omstandigheden ter plaatse, omdat er herhaaldelijk meer dan 100 geweer-, pistool- en M.Pi-lopen op ons gericht werden.
Niet een enkele keer hebben wij dekking gezocht maar zijn kaarsrecht tussen de schietende partijen doorgelopen.
Alleen aan deze omstandigheid is het te danken, dat toch nog in deze naar verhouding korte tijd van 1,5 uur, de rust en orde op alle plaatsen weer hersteld was. Over de schuldvraag kan ik me niet uitlaten omdat deze mij niet bekend is.
Een eventueel onderzoek zou dit tot resultaat moeten hebben.

Kapitein van de militaire politie,

Bron:Centraal Archievendepot, Ministerie van Defensie, Doc.O.D., inv.nr,.A 53Oorspronkelijke tekst:

AMSTERDAM, DEN 7. MAI 1945

BERICHT

BETRIFFT: VORGÄNGE IN AMSTERDAM IN DER GEGEND ZWISCHEN DAM UND DEM CENTRAL-BAHNHOF AM 7. MAI 1945

Am 7. Mai 1945 gegen 15.00 Uhr bekam ich vom Wehrmacht­kommandanten Herrn Obersleutn. Dr. Schröder Befehl, mich mit dem Kommandanten der NBS, Herrn Major Overhoff, sofort zum Dam zu begeben, wo eine schwere Schiesserei zwischen Wehrmacht und NBS im Gange sei.— Mein Auftrag lautete: Die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen.

Ich begab mich sofort mit dem bereits von der Kommandantur wartenden Herrn Overhoff mittels dessen Krad m/Beiwagen, Fahrer ein niederld. NBS-Polizeibeamter, über N.Z. Voorburgwal zum Dam. In Höhe der Spuistraat kamen uns bereits größere aufgeregte Menschenmengen aus Richtung Dam entgegen gelaufen. Aus Richtung Dam und Voorburgwal war starkes Gewehr-, M.Pi. und einzelne Feuerstösse aus MG. zu hören. In langsamer fahrt bogen wir mit Unterkunft der Marine-Einheit am Palais. Führer dieser Einheit: Oberleutnant Claasen. Ich befahl ihm, sofort das Feuer einstellen zu lassen. Diesem Befehl wurde sofort Folge geleistet. Auch Herr Major Overhoff hat sich bemüht, dass das Feuer seitens der NBS eingestellt wurde. Diesem Befehl wurde gleichfalls Folge geleistet, sodass in kurzester Zeit an diesem Platz die Ruhe wieder hergestellt war. Schwieriger gestaltete sich die Situation auf dem Voorburgwal, wo auf eine aus Richtung Central-Bahnhof mit Fahrradern kommende Abteilung der Wehrmacht von Seiten der NBS geschossen wurde. Die Abteilung der Wehrmacht war ungefähr 15 – 20 Mann stark. Während ein Teil der Soldaten in Häusern Deckung nahm, suchte der Rest hinter den zwei mitgeführten Lieferdreirädern Schutz and erwiderten von dort aus das Feuer.— Trotz der Gefährlichkeit der Lage infolge des starken Feuers von beiden Seiten gelang es mir auch hier, dass die Soldaten das Feuer einstellten. Herr Major Overhoff hat sich auch hier tatkräftig bemüht, die Gegenseite zum Einstellen des Feuers zu veranlassen. Nach noch ein paar einzeln fallenden Schüssen, war auch an diesem Platz die Ordnung und Ruhe wieder hergestellt. Ich stellte fest, dass von den Soldaten einer tot and zwei schwer verletzt waren.

Nach Beruhigung der Lage, deren Herbeiführung immerhin fast eine Stunde in Anspruch nahm, gab ich den Soldaten Befehl auf Nebenstrassen ihrem Bestimmungsort zuzustreben. Herr Major Overhoff bemühte sich in gleicher Weise um die Angehörigen der NBS.

Inzwischen hatte eine starke Schiesserei in Richtung der Central ­Bahnhofes eingesetzt. Mit Herrn Major Overhoff begab ich mich mittels Krad sofort nach dort. Der Schwerpunkt der Schiesserei lag hier beim Viktoria-Hotel. Hier hatte die Ordnungspolizei Stellung bezogen.

Bei unserem Eintreffen hatte die Ordnungspolizei bereits einen Toten und mehrere Schwerverletzte. Diese lagen in den in unmittelbarer Nähe des Hotels bezogenen Stellungen. Ein Teil der Ordnungspolizei hatte Stellung im Bahnhofsgebäude bezw. hinter mitgeführten Kraftwagen eingenommen. Zeitweise herrschte starkes Gewehr- und M. Pi.-Feuer. Starkes Feuer kam auch seitens der Angehörigen der NBS aus Richtung Östlich des Damrak, wo diese Strassen und Häuser besetzt hielten. Ebenfalls von Angehörigen der NBS kam Feuer aus Richtung des Haarlemmer Port und Umgebung.— Hier die Einstellung des Feuers zu erwirken war infolge der gegebenen Lage sehr schwierig, da es sich um grössere Entfernungen handelte, und das Feuer aus 4 Richtungen kam.

Bei unserer Anfahrt am Platze der Schiesserei wurde der Fahrer unseres Krades durch Herzschuss tödlich getroffen. Da kein anderer Fahrer zur Verfügung stand, haben wir unsere Bemühungen zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung trotz des sich steigemden Feuers zu Fuss fort­gesetzt.— Da beide Teile, Polizei wie NBS, stark nervös schienen, gelang es uns erst nach längerer Zeit das Einstellen des Feuers zu bewirken und somit die Ruhe und Ordnung auch an diesem Platze wieder herzustellen. Bemerken möchte ich, dass Herr Major Overhoff sich sehr tatkräftig und unerschrocken bemüht hat, trotz des Umfangs der Schiesserei, von Seiten der Angehörigen der NBS die Einstellung der Feuers zu erwirken. Seine an die Angehörigen der NBS erteilten Befehle und Anordnungen wurden stets befolgt, trotz der erst vorhanden schwierigen Situationen, waren doch des öfteren mehr als 100 Gewehr-, Pistolen- und M.Pi. Läufe auf uns gerichtet. Nicht ein einziges mal haben wir eine Deckung aufgesucht sondern sind aufrecht zwischen den Schiessenden Parteien durchgegangen. Nur diesem Umstand ist es zu danken, dass trotzdem noch in dieser verhältnismässig kurzen Zeit von 1 1/2 Stunden die Ruhe und Ordung auf sämtlichen Platzen wieder hergestellt war.

Über die Schuldfrage kann ich mich nicht äussern, da mir diese nicht bekannt ist. Diese müsste eine evtl. anzustellende Untersuchung ergeben.

Hauptmann der Feldgendarmerie,

Bron: Centraal Archievendepot, Ministerie van Defensie, Doc. O.D., inv.nr. A-53

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.