Tag Archief: Nieuwendijk

Trouw 5 mei 1945

De vrijheidsmorgen in Amsterdam. Spannende tooneelen op den Dam. AMSTERDAM, 5 Mei (A.N.P.). De Dam voor het Koninklijk Paleis is in het afgeloopen etmaal van zeer verschillende tooneelen getuige geweest. Onmiddellijk na het eerste doorsijpelen van het heugelijke nieuws in de schemering… (LEES MEER)

L.C. Weeda, A.H. Eikema en G. Meertens

Protocol betreffende beschieting op den Dam op 7 mei 1945. Heden verschenen voor ons Mr. G.Bergsma en L.L.G.D.Meertens op Maandag 7 mei 1945 te 17 uur de volgende personen: L.C. Weeda, Mej.A.H. Eikema, G.Th.M.J. Meertens, die gezamenlijk de volgende verklaring… (LEES MEER)