gewonden

Jan Hoesman en Catharina Hoesman-Hubert

Jan Hoesman 1880-1956 en Catharina Hoesman-Hubert 1883-1967 Het echtpaar staat op de foto die Hans Sibbelee maakte op de EHBO-afdeling van het Binnengasthuis waar de gewonden werd binnengebracht. Op de lijst die opgemaakt werd in het Binnengasthuis, en waarover we beschikken, staat:  C. Hoesman-Hubert, 61… (LEES MEER)

Elisabeth van der Zanden

Elisabeth van der Zanden 1911-1995 Als directeur van het Grietje Tump Museum heeft Frans Poulain veel binding met de geschiedenis van Landsmeer. Hij is bekend met de Landsmeerse Damslachtoffers Jan Goede en Hilligje Mastenbroek. De weduwnaar van slachtoffer Dien van der Flier hertrouwde met Guus Goede.  Vanuit… (LEES MEER)