Het Parool, 8 Mei 1945

Screen Shot 2014-07-05 at 23.13.03Het Parool
Eerste Bulletin

Amsterdams Nleuwbulletin
snel doorgeven!
No. 212. Dinsdag, 8 Mei 1945
VUURGEVECHTENIN DE BINNENSTAD.
Omstreeks 3.15 p.m. hebben Duitsers vanuit de Grote Club het vuur geopend op het publiek, dat zich op de Dam bevond, Waarom de moffen hiertoe overgingen is nog niet komen vast te staan.
Het aantal doden bedraagt tot nu toe ongeveer 15 terwijl 20 personen gewond werden Onmiddelijk rukten toen een groot aantal troepen van de B.S. op naar de gevechtzone. In de gebouwen bij de Grote Club werden posten opgesteld.
Er ontstonden levendige vuurgevechten. Gedurende de vuurpauzes kreeg het publiek gelegenheid door sloppen en stegen een goed heenkomen te zoeken. Andere afdelingen der B.S. trokken een cordon rond het hart van de stad, twee auto’s van de Grune Polizei in razende vaart over het Spui kwamen aanrijden om tot de Dam door te dringen, kwamen zij onder het geconcentreerde vuur van de B.S. Tegen 5 uur werden de eerste Duitse gevangenen in op de Wehrmacht veroverde auto’s weggebracht. De op de wagens geposteerde mannen der B.S. werden luide door het publiek toegejuichd. Om 6 uur hield het vuren op.

NEDERLANDSE BANK GEZUIVERD. Gistermorgen kon de heer Ovorhoff, voorzitter van de ver. voor effectenhandel, in een korte toespraak in de beurs gehouden mededelen, dat een nieuw bestuur ven de Nederlandse Bank is gevormd, bestaande uit de heren Trip, de Beaufort en de Jong. De zuivering in de Bank heeft reeds plaats gehad. De N.S.B.’ers Robertson en Piek zijn gearresteerd. Het personeel van de Bank dat bij de N.S.B. was aangesloten is met ingang van heden ontslagen.
HET OPTREDEN DER BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN. Sinds Zaterdagmorgen werd de B.S. reeds in talloze gebouwen in de stad geconcentreerd, maar gisteren
zijn zij voor het eerst actief opgetreden. Wij weten niet of deze acties, alvorens de Canadase hoofdmacht was garriveerd, in de bedoeling lagen van de Staf der B.S. Hoe het ook zij, terwijl de Canadezen nog op zich lieten wachten, kon men overal groepen met stenguns gewapend uit zien rukken, terwijl Duitse patrouilles nog door de straten liepen. Dit heeft gelukkig niet tot Incidenten geleid, want de gevechten in de binnenstad zijn te
wijten aan enkele Duitse desperado’s die blijkbaar van mening waren dat hun lijst van sohanddaden nog niet groot genoeg was. In de loop van de middag gingen een aantal groepen ven de B.S. over tot het verrichten van arrestaties, veelal op aanwijzing van burgers zonder dat zij daartoe uitdrukkelijk van de centrale leiding opdracht hadden gekregen zodat en aantel gearreesteerden, weer moesten worden vrijgelaten. Er waren in Amsterdam Zuid zelfs groepen, die begeleid werden door meisjes met N.B.S. armbanden om. Deze meisjes, van een jaar of 16, hadden tot taak foto’s te maken, zoals het heette ter documentatie van het optreden. Bij andere afdelingen waren meisjes in overalls gestoken en gewapend met pistolen, die daadwerkelijk aan de arrestatie’s medewerkten. Het is wel zeker dat het nooit de bedoeling van de commandant der B.S. is geweest dat vrouwen of jonge meisjes hieraan zouden deelnemen, wel hadden zij tot taak bij ongelukken eerste hulp te verlenen en voor de maaltijden van de manschappen te zorgen.
Ook mochten zij gebruikt worden voor koeriersdiensten, zolang er nog geen sprake was van actieve gevechten. Deze taferelen maken wel een zeer wonderlijke indruk. Toeschouwers die overal verschijnen waar maar even een sensationeel voorval te genieten viel, lopen daarbij nog grote risico’s ook, daar de arrestaties van de N.S.B. veelal gepaard gingen met het lossen van schoten uit de automatische vuurwapens zonder dat daartoe een gegronde reden was. Vele jonge kerels van de B.S. vergaten blijkbaar, dat een scherp patroon altijd een scherp patroon blijft. Waarschijnlijk zullen, nu de Canadese hoofdmacht gearriveerd is, de B.S. enkele dagen hun medewerking verlenen bij handhaving van orde en rust in de stad.