Trouw Den Haag 8 Mei 1945

Screen Shot 2014-07-05 at 12.43.34Vreeselijke tooneelen op den Dam te Amsterdam DUITSCHERS SCHIETEN OP DUIZENDKOPPIGE MENIGTE Vele dooden en gewonden

Amsterdam, 7 Mei. – Een redacteur van het A.N.P. te Amsterdam is getuige geweest van een bloedbad dat heden, Maandagmiddag, op den Dam voor het Koninklijk Paleis door Duitsche troepen onder weerlozee burgers is aangericht. De dag van de bevrijding, welke zoo hoopvol was begonnen met de aankomst van de eerste Canadeesche tanks in de hoofdstad, is tenslotte verkeerd in een dag van rouw. Reeds in de vroege ochtenduren was het onrustig in het centrum van Amsterdam. Via een bericht van Radio Oranje was bekend gemaakt, dat de Canadeezen, die Noord-Holland zouden bezetten, eerst Dinsdag te Amsterdam werden verwacht. Omstreeks half een echter ging er plotseling een gejuich op van enkele honderden stedelingen, die zich op het plein voor het Paleis hadden verzameld, en daar was wel reden voor, want een zevental lichte Canadeesche tanks, o.a. geheeten Beau Sabreur, kwamen van het Rokin den Dam oprijden. Voorafgegaan door een motorvoertuig van de B. S. waren zij via den Middenweg de stad binnengekomen. Volgens onze inlichtingen waren het de eerste afdeelingen, die de stad zouden “schoonmakend”. De tanks waren behangen met Amsterdamsche jongens en meisjes, die een plaatsje hadden gevonden op de gevechtswagens. Zij maakten een rondje op den Dam. Duizenden menschen kwamen in enkele tientallen seconden waren alle straten en stegen toegestroomd. De bemannen van de tanks kwam handen tekort, om de enthousiaste gelukwenschen van de bevolking in ontvangst te nemen. Het Wilhelmus werd gezongen. Eindelijk! Amsterdam was ais een der laatste hoofdsteden ven Europa door deze symbolische bevrijding van de Duitsche bezetting verlost Na een half uur vertrokken de Canadezen in alle richtingen. Toen verspreidde zich het gerucht, dat de hoofdmacht tegen half vier in de stad verwacht werd. Om drie uur hadden vele duizenden — naar schatting een 8000 personen — zich op het plein voor het Paleis verzameld, waar men reeds bezig was een muziektent op te stellen en een spreekgestoelte. Om kwart over drie klonken plotseling verscheidene schoten, direct gevolgd door het geratel van machinegeweren. Volgens onze waarnemingen waren er strubbelingen gerezen met de Duitsche bezetting van het geldkantoor, dat vlak achter het Paleis ligt, toen daar leden ven de B.S. waren verschenen. Hoe het ook zij, Duitsche mariniers, die post hadden gevat op de balkons van de Groote Club, openden het vuur op de menigle, die zich op den Dam, den Nieuwendijk, de Kalverstraat en de andere straten en stegen in de omgeving bevond. Een rampzalige paniek ontstond. De menigte vluchtte in doodsangst weg. En terwijl de verraderlijke kogels hun slachtoffers maakten, speelden zich op verschillende hoeken wanhopigs tooneelen af. n het geeirang der vluchtende duizenden werden talloozen onder den voet geloopen. In vijf minuten was de Dam met het omliggende gedeelte werkelijk schoongeveegd. Verscheidene slachtoffers, dooden, zwaar- en lichtgewonden, bleven als offer van dit optreden op het asfalt liggen. Vooral bij den Ouden Bisschop, op den hoek van Dam en Damrak, lagen vele slachtoffers onbewegelijk op straat. Onmiddellijk hadden de leden van de B.S. ingegrepen, zorgden voor de afzetting van alle straten, die op den Dam,- den Vijgendam en Visschersdam uitkomen. Personeel van het Roode Kruis, padvinders en verpleegsters droegen de slachtoffers weg, zwaaiend met Roode Kruis-vlaggen om verder schieten te voorkomen. De situatie was volkomen onzeker. Om kwart voor vier kwamen twee overvalwagens met Grüne Polizei over het Rokin naar den Dam.
Tot zoover hel verhaal van onzen redacteur, die niet in de gelegenheid was het verdere verloop persoonlijk waar te nemen. De verdere ontwikkeling zullen wij nog in een volgens verslag nauwkeurig vermelden.
Download editie als PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.