Amsterdamsch Dagblad – Radio Oranje 8 Mei 1945

1388237512-delpherMISVERSTAND MET ERNSTIGE GEVOLGEN. Straatgevecht in de binnenstad. Een fel vuurgevecht tussen onze Binnenlandsche Strijdkrachten en enkele weerspannige Duitsche soldaten heeft Maandagmiddag de feestvreugde in de binnenstad wreed gestoord.Vooral onder de duizenden burgers,die na de komst van de eerste Britschetanks naar den Dam waren getrokken, heeft het straatgevecht vele slachtoffers geeischt, n.l. 23 dooden en 93 gewonden, waaronder vele zwaar gewonden. Na onderhandelingen, gevoerdtusschen ‘de commandanten der strijdende partijen, werd bekend gemaakt,dat het incident een gevolg was van een betreurenswaardig misverstand. De Objectscommandant van de N.B.S., die tot taak had de Duitsche bezetting van het geldkantoor, het Hoofdkantoor en het Telefoonkantoor over te nemen, was met 60 man aan de uitvoering van die taak begonnen. Besprekingen met den Duitschen wachtcommandant van het geldkantoor hadden een rustig verloop, de Duitschers waren gereed voor de overgave en er werden reeds krijgsgevangenen naar het Koninklijk Paleis gevoerd. Plotseling werd er, vermoedelijk van het dak van het geldkantoor, op de B.S. geschoten; prompt ontstond er een wilde schietpartij. Onder de in de binnenstad samengestroomde Amsterdammers ontstond een paniek, ieder trachtte een goed heenkomen te zoeken, waarbij vele vrouwen en kinderen onder de voet werden geloopen. Tijdens het gevecht arriveerden twee auto’s met Duitschers,die aan de schietpartij begonnen deel te nemen, doch onmiddellijk door de B.S. onder vuur genomen en letterlijk doorzeefd werden. De B.S. slaagden er in, het verzet der Duitschers te breken en de drie gebouwen te zuiveren. Er werd onderhandeld en op grond van de capitulatievoorwaarden werd toen overeengekomen dat de manschappen der Duitsche Technische Dienst, die in het geldkantoor waren gehuisvest, daar zouden blijven tot zij zouden worden ontwapend. En daarmede was de rust in de binnenstad weergekeerd. Wat de bezetting van de Groote Club betreft, deze had met het geheele incident niets te maken, doch zij hield zich tenslotte niet afzijdig en werd zodoende eveneens in het gevecht betrokken. Volgens Duitsche lezing was er van het publiek uit op de wacht geschoten. Dit is echter van geen enkele Nederlandsche zijde bevestigd.

Download de PDF
Bron: http://www.delpher.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.