P. Smit

MELDING

Heden, 7-5-’45, heb ik, commandant Groep C, Smit P, tijdens onze dienst op de Dam Alhier de navolgende feiten meegemaakt en handelingen verricht.
Eenige minuten voor 15 uur werden plotseling eenige salvo’s door de Duitschers, welke nog gelegerd weren in het gebouw van de Groote Club, afgevuurd in de richting Nieuwendijk en Damrak. Onmiddellijk heb ik de manschappen het bevel gegeven om dekking te zoeken achter de pilaren en lantaarns voor het Koninklijk Paleis, waaraan terstond door alle manschappen gevolg werd gegeven. Na het tweede salvo van Duitsche zijde heeft ook mijn groep het vuur op de Duitschers geopend. Na eenig heen en weer vuren werd het vuren door de Duitschers gestaakt, daar vanaf het Damrak twee Duitsche officieren het strijdtoneel betreden en zich in de richting van de Groote Club begaven. Ik heb toen aan alle manschappen het bevel toegeroepen het vuren te staken. Dit deed ik ook aan de manschappen van de Groep B welke zich in mijn nabijheid bevonden. eenige momenten later werd het echter weer geopend, naar mijn meening van Duitsche zijde. Nogmaals heb ik toen aan ieder opdracht gegeven het vuur niet te beantwoorden en eventueele versterkingen af te wachten. Er is toen door ons niet meer gevuurd. Hierna verstomde ook het Duitsche vuur. Slechts nu en dan kwam er echter van Duitsche zijde nog een enkel Schot. lk heb mij toen begeven voor de prikkeldraadversperring van de Groote Club en de Duitschers gevraagd “Was ist da loos”. Deze riepen mij toe dat er van de zijde der NBS nog geschoten werd vanaf de N.Z.Voorburgwal. Ik heb toen ten aanschouwe van de Duitschers voor hen duidelijk zichtbaar mijn sten tegen een lantaarn geplaatst en begaf mij ongewapend door de Duitsche versperring in de Paleisstraat. Schutter Beljaards (C-5) ging gewapend met mij mee. Op de N.Z. Voorburgwal was echter niet te constateeren door wie er gevuurt werd. Burgers deelden mij mede dat dit vanaf het dak kwam. lk heb nog een burger gelascht op het dak van zijn huis te kijken of daar iemand aanwezig was. Dit werd na onderzoek echter ontkent. Plotseling werd er weer een schot gelost uit de steeg welke uitkomt aan de achterzijde van de Groote Club Dit schot heeft mij aan de hals verwondt. In een woning heb ik me tijdelijk laten verbinden, waarna ik mij enige tijd hierna weer naar de omgeving van de Dam heb begeven. Hier trof ik nog eenige van mijn manschappen waarmee ik mij naar onze concentratieplaats heb begeven. Al mijn manschappen zijn ongedeerd uit dit korte vuurgevecht gekomen.
In totaal zijn er 102 stenpatronen door mijn groep verschoten.
Amsterdam, 7 Mei 1945. De Commandant Groep C
Sectie 2 Districtreserve

P. Smit

 

BRON: Nationaal Archief

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.