Het Parool 9 Mei 1945

B.S. beheerschen Hoofdstad

Zinnelooze schietpartij van de Duitschers op den Dam eischte 40 dooden en 200 gewonden

CANADEEZEN OP DOORTOCHT

Screen Shot 2014-07-20 at 21.07.35„De Ned. Binn. Strijdkrachten beheerschen sinds Maandag de hoofdstad”, aldus ons zusterorgaan het Amsterdamsche „Parool”. Dank zij het kranig optreden van de B.5.-ers na een zinnelooze beschieting van de zijde der Duitschers van een argeloos feestvierende menigte op den Dam, is hun prestige in de hoofdstad hecht gegrondvest. De schietpartij gebeurde Maandagmiddag even na drieën. Zonder bekende aanleiding kwamen op een gegeven moment eenige manschappen van het Duitsche steunpunt” in de Groote Club (op de hoek van Kalverstraat en Dam) met een machinegeweer naar buiten, terwijl zich duizenden op den Dam bevonden, allen in een opgewekte stemming vanwege het feit dat men daar eenige uren tevoren een Canadeesche patrouille geestdriftig had begroet. Plotseling evenwel begonnen de Duitschers, die een poosje met het wapen hadden staan manoeuvreeren, te schieten. Een wilde paniek en ± 40 dooden en 200 gewonden waren het gevolg…. De N.B.S. heeft daarop direct den strijd aangebonden en heeft na een schietpartij van ruim een uur, waaraan zelfs B.S.’ers met een Amerikaansche pantservuist (resultaat: 4 groote gaten dwars door de muur van de Groote Club!) deelnamen. Tenslotte gaven de Duitschers, die versterking hadden gekregen van de Grüne Polizei, zich gewonnen. Zij telden toen 50 dooden en 25 gewonden. Om vijf uur werd, na overleg tusschen Nederlandsche en Duitsche instanties, besloten, den ouden toestand te herstellen. De door de N.B.S. gevangen genomen Duitschers werden weer onder hun commandant geplaatst.
Nog niet de groote intocht
Intusschen was Amsterdam Dinsdagmiddag nog niet feitelijk door de Canadeezen bezet. Wat er aan troepen binnenrolde, verliet de stad weer aan de Westzijde, op weg naar Haarlem. Als resultaat van besprekingen tusschen eenige Geallieerde officieren, burgemeester den Boer, den plaatselijken commandant van de N.B.S. eenerzijds en den voormaligen Duitschen stadscommandant, Oberst-Leutnant Schroder, worden de Duitsche bezetters thans op vijf plaatsen in de hoofdstad geconcentreerd. Duitsche soldaten mogen zioh alleen in marschcolonnes, niet individueel op straat bevinden

Download deze krant als PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.