Radiotoespraak Prins Bernhard 7 Mei 1945

Toespraak van Z.K.H. Prins Bernhard.7 Mei

7 mei 13.00 u Radiotoespraak Prins BernhardNa de onderteekening van de capitulatie te Wageningen, hield Prins Bernhard, opperbevelhebber van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, de volgende, voor het pas bevrijde gebied bestemde toespraak:

Landgenooten!
Het uur van Uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapens neergelegd. Uw lijden tijdens de bezetting heeft ontsteltenis teweeggebracht in de geheele beschaafde wereld, maar niet alleen ontsteltenis: Uw kracht en doorzettingsvermogen, Uw vaderlandsliefde en trouw aan Uw beginselen, hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land en volk onuitwisbare achting geschonken. Bedenkt echter, dat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid verworven  kan worden. Laat U op dit verwarrend oogenblik niet door zelfoverschatting tot onbezonnen daden verleiden. Laat daarentegen de Nederlandsche nuchterheid zwaarder wegen dan opwellingen van het ogenblik. Dit geldt in bijzondere mate voor de Binnenlandsche Strijdkrachten. Zij hebben thans in samenwerking met de geallieerde troepen een zeer zware taak te vervullen t.o.v. de gecapituleerde Duitschers en de politiek onbetrouwbare elementen. Ik begrijp volkomen, dat velen Uwer, thans het verlangen kennen, zich zoo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de toestand van hun familie en van hun woning. Het is echter uitdrukkelijk bevel van den geallieerden opperbevelhebber, dat niemand, ook niet een geëvacueerde, de gemeente verlaat, waar hij thans verblijft. Ik doe een dringend beroep op U en verwacht, dat U dit bevel strikt in acht zult nemen, zoowel in Uw eigen belang als in het belang van de orde en rust. Zoodra de Duitschers ontwapend worden, zullen nadere maatregelen getroffen worden door het geallieerde opperbevel. Ons land wacht een lange en zware doch dankbare taak. Ons land zal weer moeten worden opgebouwd en niet in de laatste plaats zal onze volle arbeidskracht moeten worden gericht op de bevrijding van Oost-Indië. Landgenooten, op dit oogenblik is de belangstelling van de wereld op U gericht. Beseft Uw verantwoordelijkheid!
Leve de Koningin, leve het Vaderland!

Bron: Keesing Historisch Archief – 7-13 Mei 1945

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.