De Waarheid 7 mei 1945

Eerste Canadese tanks op de Dam
Uit De Waarheid van 7 mei 1945Aan de gespannen afwachting, waarin Amsterdam sinds Vrijdagavond verkeerde, is thans een einde gekomen. Hedenmiddag om twaalf uur hebben de eerste Canadese tanks de hoofdstad bereikt. Onder onbeschrijfelijk enthousiasme werd de colonne, uit vijf gevechtswagens, door de bevolking ingehaald. In de overweldigende mensenzee, die de tanks omringt, zijn de wagens nauwelijks te herkennen. Jongens en meisjes bestormen de wagens, klauteren erop en maken de triomftocht mede. Van alle kanten worden bloemen naar de bevrijders geworpen, vlaggen zwaaien door de lucht.  Aan het gejuich schijnt geen einde te zullen komen. Op de Dam rijden zij het plein langzaam rond, tevergeefs trachten Padvinders en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten de weg vrij te maken. Steeds moet de colonne stoppen, versperd als zij wordt door de geestdriftige menigte. Men overreikt den Canadezen het Persoonsbewijs, om het van hun handtekening te doen voorzien; de soldaten doen wat zij kunnen, maar het is alles te overweldigend. Hedenmiddag om 4 uur zou de Britse hoofdmacht Amsterdam binnentrekken. De bevrijding, zolang verwacht, was werkelijkheid geworden!

Voor de ramen van de „Grote Club”, nu reeds jarenlang het hoofdkwartier der Kriegsmarine, staan wat Duitse soldaten het schouwspel gade te slaan. Denken zij aan de haat en de verachting, waarmede zij zelve in Amsterdam voortdurend waren omringd? Hun gezichten staan strak; wat broeden zij uit? Toch – nog even een opflikkering van macht: twee auto’s met Groene Politie werken zich door de menigte; stoppen, de Groene beulen springen eraf, geweer in aanslag, brullen voor het laatst: Uit elkaar! Hoongelach weerklinkt…. Dan ontdekken zij ook de Canadese tanks. Zij stappen weer in en druipen af. Hun rijk is uit…. Straks, voor het wereldgericht, mogen zij hun mond weer open doen, om getuigenis af te leggen van hun misdaden. De stemming van de bevolking stijgt met de minuut. De binnenlandse strijdkrachten komen nu snel in actie. Het ene punt na het andere wordt bezet. Het Girokantoor wordt bezet door het politiebataillon, onderdeel van de binnenlandse strijdkrachten. Iedere Duitser, die zich nog vertoont, wordt door de binnenlandse strijdkrachten ontwapend. Fietsen en auto’s vliegen uit handen van de Weermacht en de marine naar de B. S.

Het Girokantoor is zonder incidenten door de Binnenlandse Strijdkrachten bezet. De aanwezige Duitsers werden ontwapend en onder grote belangstelling der toegestroomde menigte opgebracht naar het Paleis op de Dam. Van alle kanten klonk het honend: „Sieg heil,-Sieg heil!”… Een ogenblik later wordt, terwijl de N.Z. Voorburgwal zwart ziet van de mensen, vanuit de Grote Club geschoten door Duitsers, die zich niet aan de capitulatie willen onderwerpen. Een fel vuurgevecht ontstaat te midden van de ontsteld vluchtende menigte. De Binnenlandse Strijdkrachten treden krachtdadig op en geven geen krimp. Amerikaanse vliegtuigen cirkelen laag over de omgeving. In de goten van het gebouw liggen de moffen en vuren, vuren als gekken. De straat is bezaaid met fietsen. Ten slotte wordt het gebouw met zware handgranaten bestookt. Achter een boom, vlak tegenover het Paleis, ligt een dode Om 4 uur werd het vuren gestaakt. Ook in andere delen van de stad, o.m. in de Kinkerbuurt, wordt hier en daar bij de ontwapening der Duitsers verzet geboden, dat in het algemeen door de B.S. snel wordt onderdrukt. Nader vernemen wij, dat de tanks, die hedenmiddag Amsterdam bereikten, een verkenningsafdeling vormden van de voorhoede van het eerste Canadese leger onder bevel van generaal Crearer. Deze voorhoede is hedenmorgen West-Nederland binnengerukt. Oorspronkelijk zou deze intocht reeds gisteren plaatsvinden, doch deze was klaarblijkelijk om een of andere reden uitgesteld. Om 7 uur vanochtend trok een verkenningsafdeling van de 49e Britse divisie uit Yorkshire op in de richting Utrecht. De frontlijn werd om 7 uur gepasseerd. Zonder incidenten werden de aangegeven doelen bereikt. Nergens werd meer door de Duitsers of door de Landwacht tegenstand geboden. Het was een patrouille van deze afdeling, die via Utrecht hedenmiddag de hoofdstad bereikte. Ook op de weg van Utrecht naar Amsterdam werden geen haarden van Duits verzet meer aangetroffen. Slechts voor het telefoonkantoor in Amsterdam wilden, twee dolle Nazi’s tegenstand bieden; zij werden natuurlijk ogenblikkelijk ontwapend; men vond zelfs wapens in hun broekspijpen . . . Lachend zit een Canadees op zijn vechtwagen met een enorme sigaar in zijn mond. Met een brede grijns op zijn sproetig gelaat roept hij de dringende menigte toe: „I went to Holland for a Dutch cigar and … I got it!”
De manschappen blijven te Amsterdam, ter voorbereiding van de kwartieren der hun volgende hoofdmacht. Op de Dam troffen we den heer De Graaff van Publieke Werken. Hij was bezig met de tribunes, die hij nog tijdens de bezetting met hout van de Duitsers had laten klaar maken. In alle stilte was de versiering gereed gekomen en alles is nu in enkele
uren aangebracht. Met de verwijdering van de 120 000 Duitsers, die zich nog in Westelijk Holland bevinden, wordt onmiddellijk een begin gemaakt. De intocht der geallieerde troepen en het afvoeren der Duitse krijgsgevangenen zal echter geleidelijk geschieden, daar men de wegen zoveel mogelijk wil vrijhouden voor de aanvoer van voedsel.
De likwidatie van de laatste resten van tegenstand in Duitsland maakte ook gisteren snelle vorderingen. In Tsjechoslowakije worden de Duitsers op een nauw terrein bijeengedreven. De strijdkrachten der Amerikanen staan nog 25 km van Praag. Vannacht om 12 uur werd bericht dat de Russische troepen onder den verraders-generaal Wlassow de zijde der Geallieerden hebben gekozen en in de bevrijdingsstrijd om Praag hebben ingegrepen. Het Sowjetleger nadert Praag vanuit het Oosten. Terwijl Tito’s troepen in Kroatië snel naar het Noorden oprukken, hebben de Sowjetlegers in de provincie Brandenburg talrijke steden genomen en zuiverden zij het grote eiland Rugen. Admiraal Dönitz heeft aangekondigd,
dat de duikbootoorlog als geëindigd moet worden beschouwd, Hij heeft alle commandanten de opdracht geloven naar hun steunpunten terug te keren. In Denemarken verloopt de capitulatie vlot. Er zijn tenslotte wederom een reeks oorlogsmisdadigers in handen der Geallieerden gevallen. Franse troepen namen den vroegeren gezant in Rome, v. Mechelsen gevangen. De oud-gouverneur van Bohemen en Moravie, Baron von Maurath is door de Amerikanen gearresteerd.

07-05-1945 De Waarheid extra bijlage, landelijk, NIOD coll 556 doos 104, Koninklijke Bibliotheek

 

Download PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.