Gevechts Aktie Rapport J.J. van Leusden

Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten
Gewest 10    “Three Castles”
Groep Politie.

NA 2.13.08 2745 Gevechts-actierapp-13wwwOndergeteekende, Johan Joseph van Leusden, Brigadier van Politie, thans ingedeeld als sectiecommandant van bovenvermelde groep politie ondergebracht in Hotel Fleissig, Warmoesstraat Alhier, bericht U.E. het volgende:

Op Maandag 7 Mei 1945 kreeg ondergeteekende van zijn commandant Jankees [Red: schuilnaam van H.A.L. Trampusch] opdracht om met zijn sectie, sterk 60 man te circa 15 uur, zich verdekt op te stellen ter hoogte van de hoofdingang van het Postkantoor.-

 

Onder leiding van Jankees omsingelde andere groepen N.B.S. het Geldkantoor en waren na circa 20 minuten de in het Geldkantoor aanwezige Duitschers zonder wapengeweld ontwapend.-

De groep politie bovenvermeld bracht de gearresteerde Duitschers onder leiding van kapitein Rozema naar het Koninklijk Paleis over. – Een en ander geschiedde zonder incidenten.-

Er patrouilleerde echter een aantal N.B.S.ers op de N.Z..Voorburgwal, die zich bezig hielden met het ontwapenen van passeerende Duitsche militairen en die eveneens naar het Koninklijk paleis werden overgebracht. -Twee dezer gearresteerde Duitschers waren echter weer vrij gelaten, omdat zij voor eigen voedselvoorziening moesten zorgen en zag ondergeteekende dat zij zich naar de Groote Club op den Dam begaven.- Kort daarop kwamen een viertal leden van de Kriegsmarine uit het doodlopende steegje hetwelk achter de groote Club uitkomt op de N.Z. Voorburgwal, te voorschijn en wierpen handgranaten in de richting van het Geldkantoor, terwijl tevens in dezelfde richting werd geschoten,-   Tegelijkertijd werd vanuit de Groote Club met geweer en machinegeweer geschoten zoowel op het aanwezige publiek als op leden van de N.B.S.  Daarop ontstond een kort maar hevig vuurgevecht tusschen N.S. waaraan de groep Politie deelnam en de Duitschers. – Enkele Duitschers reden met een auto waarop een machinegeweer was geplaatst In de binnenstad rond en schoten op N.B.S.ers en publiek.

De Brigadier van Politie
(signed)        J.J. van Leusden.

Sectiecommandant Groep Politie’
“Three Castles “(Gewest 10)

Bron: NIOD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.